Πιστοποίηση ασφάλειας τροφίμων για την ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΑΒΕΕ

Πιστοποίηση ασφάλειας τροφίμων για την ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΑΒΕΕ

Η ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΑΒΕΕ έλαβε από την TUV AUSTRIA HELLAS πιστοποιητικό ασφάλειας τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000 : 2018 και για το ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής:

ΑΠΟΣΤΑΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΟΥΖΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Η ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΑΒΕΕ ευχαριστεί την κα Ταξείδη Μαρία και κο Σαμαρτζίδη Χρήστο, συμβούλους μελέτης ISO, καθώς και τον κο Γραμματή Δημήτριο εκπρόσωπο της TUV AUSTRIA HELLAS στην Λέσβο για την συνεργασία.