1896

1896

Ιδρύεται η εταιρεία από τον Ευστράτιο Σαμαρά.