1977

1977

Η εταιρεία στεγάζεται σε νέες ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις στον Παπάδο Λέσβου.