2022

2022

Η εταιρεία αποκτά πιστοποίηση ασφαλείας τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018 από την TÜV Austria-Hellas.